HP Part

Bộ lọc
- 33%
HP Switch 8/24 Base 16-ports AM868C

Xem nhanh

HP Switch 8/24 Base 16-ports AM868C

98.160.000₫
147.240.000₫
- 41%
HP Switch 8/8 (8)-ports AM867C

Xem nhanh

HP Switch 8/8 (8)-ports AM867C

55.830.000₫
94.245.000₫
- 33%
HP MSA 2040 10GB SW iSCSI SFP 4Pk C8R25B

Xem nhanh

HP MSA 2040 10GB SW iSCSI SFP 4Pk C8R25B

13.300.000₫
19.950.000₫
- 33%
HP MSA 2040 16Gb SW FC SFP 4 Pk C8R24B

Xem nhanh

HP MSA 2040 16Gb SW FC SFP 4 Pk C8R24B

13.120.000₫
19.680.000₫
- 33%
HPE MSA 2040 8Gb SW FC SFP 4 Pk C8R23B

Xem nhanh

HPE MSA 2040 8Gb SW FC SFP 4 Pk C8R23B

6.380.000₫
9.570.000₫
- 33%
HP MSA 2052 SAN DUAL CTRL SFF Q1J03A

Xem nhanh

HP MSA 2052 SAN DUAL CTRL SFF Q1J03A

218.530.000₫
327.795.000₫
- 33%
HP MSA 2050 SFF DISK ENCL Q1J07A

Xem nhanh

HP MSA 2050 SFF DISK ENCL Q1J07A

80.130.000₫
120.195.000₫
- 33%
HPE MSA 2050 LFF DISK ENCL Q1J06A

Xem nhanh

HPE MSA 2050 LFF DISK ENCL Q1J06A

83.590.000₫
125.385.000₫
- 33%
HP MSA 800GB 12G SAS MU SFF SSD HDD N9X96A

Xem nhanh

HP MSA 800GB 12G SAS MU SFF SSD HDD N9X96A

41.890.000₫
62.835.000₫
- 33%
HP MSA 400GB 12G SAS MU SFF SSD HDD N9X95A

Xem nhanh

HP MSA 400GB 12G SAS MU SFF SSD HDD N9X95A

25.140.000₫
37.710.000₫
- 33%
HP MSA 10TB 12G SAS 7.2K LFF 512e HDD P9M82A

Xem nhanh

HP MSA 10TB 12G SAS 7.2K LFF 512e HDD P9M82A

18.030.000₫
27.045.000₫
- 33%
HP MSA 8TB 12G SAS 7.2K LFF 512e HDD M0S90A

Xem nhanh

HP MSA 8TB 12G SAS 7.2K LFF 512e HDD M0S90A

16.760.000₫
25.140.000₫
- 33%
HP MSA 6TB 12G SAS 7.2K LFF HDD J9F43A

Xem nhanh

HP MSA 6TB 12G SAS 7.2K LFF HDD J9F43A

13.120.000₫
19.680.000₫
- 33%
HP MSA 4TB 12G SAS 7.2K LFF HDD K2Q82A

Xem nhanh

HP MSA 4TB 12G SAS 7.2K LFF HDD K2Q82A

9.220.000₫
13.830.000₫
- 33%
HP MSA 900GB 12G SAS 15K SFF HDD Q1H47A

Xem nhanh

HP MSA 900GB 12G SAS 15K SFF HDD Q1H47A

13.440.000₫
20.160.000₫
- 33%
HP MSA 600GB 12G SAS 15K SFF HDD J9F42A

Xem nhanh

HP MSA 600GB 12G SAS 15K SFF HDD J9F42A

8.750.000₫
13.125.000₫
- 33%
HP MSA 1.8TB 12G SAS 10K SFF HDD J9F49A

Xem nhanh

HP MSA 1.8TB 12G SAS 10K SFF HDD J9F49A

10.750.000₫
16.125.000₫
- 33%
HP MSA 1.2TB 12G SAS 10K SFF HDD J9F48A

Xem nhanh

HP MSA 1.2TB 12G SAS 10K SFF HDD J9F48A

8.380.000₫
12.570.000₫
- 33%
HP MSA 600GB 12G SAS 10K SFF HDD J9F46A

Xem nhanh

HP MSA 600GB 12G SAS 10K SFF HDD J9F46A

6.270.000₫
9.405.000₫
- 33%
HP MSA 2TB 12G SAS 7.2K SFF HDD J9F51A

Xem nhanh

HP MSA 2TB 12G SAS 7.2K SFF HDD J9F51A

12.390.000₫
18.585.000₫
- 33%
HP 800W FS Plat Ht Plg Pwr Sup 865414-B21

Xem nhanh

HP 800W FS Plat Ht Plg Pwr Sup 865414-B21

4.270.000₫
6.405.000₫
- 33%
HP 500W FS Plat Ht Plg Pwr Sup 865408-B21

Xem nhanh

HP 500W FS Plat Ht Plg Pwr Sup 865408-B21

4.010.000₫
6.015.000₫
- 33%
HP 500W FS Plat Ht Plg Pwr Sup 720478-B21

Xem nhanh

HP 500W FS Plat Ht Plg Pwr Sup 720478-B21

4.080.000₫
6.120.000₫
- 33%
HP Ethernet 10GB 2P 534FLR-SFP+ 700751-B21

Xem nhanh

HP Ethernet 10GB 2P 534FLR-SFP+ 700751-B21

8.020.000₫
12.030.000₫
- 33%
HPE Ethernet 10GB 2P 560SFP ADP 665249-B21

Xem nhanh

HPE Ethernet 10GB 2P 560SFP ADP 665249-B21

11.300.000₫
16.950.000₫
- 33%
HP Ethernet 1GB 4P 331T ADP 647594-B21

Xem nhanh

HP Ethernet 1GB 4P 331T ADP 647594-B21

3.830.000₫
5.745.000₫
- 33%
HP ARRAY P840/4GB CTRL 726897-B21

Xem nhanh

HP ARRAY P840/4GB CTRL 726897-B21

14.900.000₫
22.350.000₫
- 33%
HP ARRAY P440/4GB CTRL 726821-B21

Xem nhanh

HP ARRAY P440/4GB CTRL 726821-B21

9.660.000₫
14.490.000₫
- 33%
HP ARRAY P408i-a SR G10/2GB CTRL 804331-B21

Xem nhanh

HP ARRAY P408i-a SR G10/2GB CTRL 804331-B21

8.750.000₫
13.125.000₫
- 33%
HP SN1100E 16 Gb SP FC HBA C8R38A

Xem nhanh

HP SN1100E 16 Gb SP FC HBA C8R38A

15.670.000₫
23.505.000₫
- 33%
HP SN1100Q 16 Gb DP FC HBA P9D94A

Xem nhanh

HP SN1100Q 16 Gb DP FC HBA P9D94A

24.040.000₫
36.060.000₫
- 33%
HP SN1100Q 16 Gb SP FC HBA P9D93A

Xem nhanh

HP SN1100Q 16 Gb SP FC HBA P9D93A

15.850.000₫
23.775.000₫
- 33%
HP 8GB DP HBA Emulex AJ763B

Xem nhanh

HP 8GB DP HBA Emulex AJ763B

14.030.000₫
21.045.000₫
- 33%
HP 8GB SP HBA Emulex AJ762B

Xem nhanh

HP 8GB SP HBA Emulex AJ762B

10.170.000₫
15.255.000₫
- 33%
HP 8GB DP HBA Qlogic AJ764A

Xem nhanh

HP 8GB DP HBA Qlogic AJ764A

13.480.000₫
20.220.000₫
- 33%
HP 16GB 1Rx8 PC4-2666V-R KIT 815098-B21

Xem nhanh

HP 16GB 1Rx8 PC4-2666V-R KIT 815098-B21

8.380.000₫
12.570.000₫
- 33%
HP 32GB 2Rx4 DDR4-2400 R KIT 805351-B21

Xem nhanh

HP 32GB 2Rx4 DDR4-2400 R KIT 805351-B21

15.480.000₫
23.220.000₫
- 33%
HP 16GB 1Rx4 DDR4-2400 R KIT 805349-B21

Xem nhanh

HP 16GB 1Rx4 DDR4-2400 R KIT 805349-B21

7.980.000₫
11.970.000₫
- 33%
HP D3710 SFF ENCL Q1J10A

Xem nhanh

HP D3710 SFF ENCL Q1J10A

56.460.000₫
84.690.000₫
- 33%
HP D3700 SFF ENCL QW967A

Xem nhanh

HP D3700 SFF ENCL QW967A

50.080.000₫
75.120.000₫
- 33%
HP D2700 SFF SD ENCL AJ941A

Xem nhanh

HP D2700 SFF SD ENCL AJ941A

45.530.000₫
68.295.000₫
- 33%
HP D3610 LFF ENCL Q1J09A

Xem nhanh

HP D3610 LFF ENCL Q1J09A

56.460.000₫
84.690.000₫
- 33%
HP D3600 LFF ENCL QW968A

Xem nhanh

HP D3600 LFF ENCL QW968A

50.080.000₫
75.120.000₫
- 33%
HP 960GB 6G SATA MU SFF SC DS SSD 875474-B21

Xem nhanh

HP 960GB 6G SATA MU SFF SC DS SSD 875474-B21

36.240.000₫
54.360.000₫
- 33%
HP 480GB 6G SATA MU SFF SC DS SSD 875470-B21

Xem nhanh

HP 480GB 6G SATA MU SFF SC DS SSD 875470-B21

17.670.000₫
26.505.000₫
- 33%
HP 960GB 6G SATA MU SFF SC DS SSD 872348-B21

Xem nhanh

HP 960GB 6G SATA MU SFF SC DS SSD 872348-B21

32.970.000₫
49.455.000₫
- 33%
HP 480GB 6G SATA MU SFF SC DS SSD 872344-B21

Xem nhanh

HP 480GB 6G SATA MU SFF SC DS SSD 872344-B21

17.120.000₫
25.680.000₫
- 33%
HP 800GB 12G SAS SFF SC DS SSD 873363-B21

Xem nhanh

HP 800GB 12G SAS SFF SC DS SSD 873363-B21

43.530.000₫
65.295.000₫
- 33%
HP 400GB 12G SAS SFF SC DS SSD 873359-B21

Xem nhanh

HP 400GB 12G SAS SFF SC DS SSD 873359-B21

26.410.000₫
39.615.000₫
- 33%
HP 800GB 12G SAS SFF SC DS SSD 872376-B21

Xem nhanh

HP 800GB 12G SAS SFF SC DS SSD 872376-B21

41.890.000₫
62.835.000₫
- 33%
HP 400GB 12G SAS SFF SC DS SSD 872374-B21

Xem nhanh

HP 400GB 12G SAS SFF SC DS SSD 872374-B21

25.100.000₫
37.650.000₫
- 33%
HP 10TB 12G SAS 7.2K LFF SC Helium 512e HDD 857644-B21

Xem nhanh
- 33%
HP 8TB 12G SAS 7.2K LFF SC 512e HDD 819201-B21

Xem nhanh
- 33%
HP 900GB 12G SAS 15K SFF SC HDD 870759-B21

Xem nhanh

HP 900GB 12G SAS 15K SFF SC HDD 870759-B21

13.120.000₫
19.680.000₫
- 33%
HP 300GB 12G SAS 15K SFF SC HDD 870753-B21

Xem nhanh

HP 300GB 12G SAS 15K SFF SC HDD 870753-B21

6.740.000₫
10.110.000₫
- 33%
HP 2.4TB 12G SAS 10K SFF SC 512e DS HDD 881457-B21

Xem nhanh
- 33%
HP 1.8TB 12G SAS 10K SFF SC 512e DS HDD 872481-B21

Xem nhanh
- 33%
HP 1.2TB 12G SAS 10K SFF SC DS HDD 872479-B21

Xem nhanh
- 33%
HP 600GB 12G SAS 10K SFF SC DS HDD 872477-B21

Xem nhanh
- 33%
HP 600GB 12G SAS 10K SFF SC HDD 781516-B21

Xem nhanh

HP 600GB 12G SAS 10K SFF SC HDD 781516-B21

6.380.000₫
9.570.000₫

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Số lượng:

Tổng tiền:

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Phí vận chuyển: Tính khi thanh toán

Tổng tiền thanh toán: