Máy bộ DELL

Bộ lọc
- 1%
PC Dell OptiPlex 5060 MT Core i5-8400 - 70162088 (3Years)

Xem nhanh
- 1%
PC Dell OptiPlex 3060 SFF, Core i5-8400 - 1 Year

Xem nhanh
- 1%
PC Dell OptiPlex 3060 MT Core i5-8400 - 1Years

Xem nhanh
- 1%
PC Dell Vostro 3670 MT, Core i5-8400 - (3Years)

Xem nhanh
- 1%
PC Dell Vostro 3670 MT Core i3-8100 (3 Years)

Xem nhanh
- 1%
PC Dell OptiPlex 3060 MT Core i3-8100

Xem nhanh

PC Dell OptiPlex 3060 MT Core i3-8100

8.840.700₫
8.930.000₫
- 1%
PC DELL INSPIRON 3670 PENTIUM GOLD G5400

Xem nhanh

PC DELL INSPIRON 3670 PENTIUM GOLD G5400

7.425.000₫
7.500.000₫
- 1%
PC Dell Vostro 3470 ST G5400

Xem nhanh

PC Dell Vostro 3470 ST G5400

7.524.000₫
7.600.000₫
- 1%
PC Dell Precision Tower 7810 XCTO E5 42PT78DW05

Xem nhanh

PC Dell Precision Tower 7810 XCTO E5 42PT78DW05

111.870.000₫
113.000.000₫
- 1%
PC Dell Precision Tower 7810 XCTO E5 42PT78D004

Xem nhanh
- 1%
PC Dell Precision Tower 7810 XCTO E5 42PT78D003

Xem nhanh
- 1%
PC Dell Precision Tower 7810 XCTO E5 42PT78D002

Xem nhanh
- 1%
PC Dell Precision Tower 7810 XCTO E5 42PT78D001

Xem nhanh
- 1%
PC Dell Precision 5720 AIO CTO Base 42PO570001

Xem nhanh
- 1%
PC Dell Precision  T5810 - E5 1620v4 42PT58DW12

Xem nhanh
- 1%
PC Dell Precision  T5810 - E5 1607v4 42PT58DW14

Xem nhanh
- 1%
PC Dell Precision Tower 3620 XCTO BASE 42PT36D013

Xem nhanh
- 1%
PC Dell Precision Tower 3620 XCTO BASE 42PT36D016

Xem nhanh
- 1%
PC Dell Precision Tower 3620 XCTO BASE 42PT36D015

Xem nhanh
- 1%
PC Dell Precision Tower 3620 XCTO BASE 42PT36D017

Xem nhanh
- 1%
PC Dell Precision Tower 3620 XCTO BASE 42PT36D014

Xem nhanh
- 1%
PC Dell Precision Tower 3420 XCTO BASE 42PT34D001

Xem nhanh
- 1%
PC Dell OptiPlex 5050 SFF 42OT550005

Xem nhanh

PC Dell OptiPlex 5050 SFF 42OT550005

17.820.000₫
18.000.000₫
- 1%
PC Dell OptiPlex 5050 SFF 42OT550004

Xem nhanh

PC Dell OptiPlex 5050 SFF 42OT550004

16.711.200₫
16.880.000₫
- 1%
PC Dell OptiPlex 5050 SFF 42OT550003

Xem nhanh

PC Dell OptiPlex 5050 SFF 42OT550003

16.483.500₫
16.650.000₫
- 1%
PC Dell OptiPlex 5050 SFF 42OT550W05

Xem nhanh

PC Dell OptiPlex 5050 SFF 42OT550W05

17.453.700₫
17.630.000₫
- 1%
PC Dell OptiPlex 5050 SFF 42OT550002

Xem nhanh

PC Dell OptiPlex 5050 SFF 42OT550002

13.632.300₫
13.770.000₫
- 1%
PC Dell OptiPlex 5050 SFF 42OT550001

Xem nhanh

PC Dell OptiPlex 5050 SFF 42OT550001

12.523.500₫
12.650.000₫
- 1%
PC Dell OptiPlex 3050 All in One 42OA350016

Xem nhanh

PC Dell OptiPlex 3050 All in One 42OA350016

15.939.000₫
16.100.000₫
- 1%
PC Dell OptiPlex 3050 All in One 42OA350014

Xem nhanh

PC Dell OptiPlex 3050 All in One 42OA350014

15.147.000₫
15.300.000₫
- 1%
PC Dell OptiPlex 3050 All in One 42OA350015

Xem nhanh

PC Dell OptiPlex 3050 All in One 42OA350015

13.266.000₫
13.400.000₫
- 1%
PC Dell OptiPlex 3050 All in One 42OA350013

Xem nhanh

PC Dell OptiPlex 3050 All in One 42OA350013

12.375.000₫
12.500.000₫
- 1%
PC Dell OptiPlex 3050 MT 42OT35D006

Xem nhanh

PC Dell OptiPlex 3050 MT 42OT35D006

14.850.000₫
15.000.000₫
- 1%
PC Dell OptiPlex 3050 MT 42OT35D005

Xem nhanh

PC Dell OptiPlex 3050 MT 42OT35D005

12.870.000₫
13.000.000₫
- 1%
PC Dell OptiPlex 3050 MT 42OT350W04

Xem nhanh

PC Dell OptiPlex 3050 MT 42OT350W04

14.949.000₫
15.100.000₫
- 1%
PC Dell OptiPlex 3050 MT 42OT350008

Xem nhanh

PC Dell OptiPlex 3050 MT 42OT350008

13.167.000₫
13.300.000₫
- 1%
PC Dell OptiPlex 3050 MT 42OT350003

Xem nhanh

PC Dell OptiPlex 3050 MT 42OT350003

12.860.100₫
12.990.000₫
- 1%
PC Dell OptiPlex 3050 MT 42OT350007

Xem nhanh

PC Dell OptiPlex 3050 MT 42OT350007

12.107.700₫
12.230.000₫
- 1%
PC Dell OptiPlex 3050 MT 42OT350002

Xem nhanh

PC Dell OptiPlex 3050 MT 42OT350002

11.385.000₫
11.500.000₫
- 1%
PC Dell Vostro 3669 Desktop 42VT360W12

Xem nhanh

PC Dell Vostro 3669 Desktop 42VT360W12

11.305.800₫
11.420.000₫
- 1%
PC Dell Vostro 3669 Desktop 42VT360013

Xem nhanh

PC Dell Vostro 3669 Desktop 42VT360013

10.593.000₫
10.700.000₫
- 1%
PC Dell Vostro 3669 Desktop 42VT360W14

Xem nhanh

PC Dell Vostro 3669 Desktop 42VT360W14

11.662.200₫
11.780.000₫
- 1%
PC Dell Inspiron 3668 Desktop- i7 42IT360005

Xem nhanh

PC Dell Inspiron 3668 Desktop- i7 42IT360005

23.265.000₫
23.500.000₫
- 1%
PC Dell Inspiron 3668 Desktop 42IT360004

Xem nhanh

PC Dell Inspiron 3668 Desktop 42IT360004

7.128.000₫
7.200.000₫
- 1%
Dell OptiPlex 5050 SFF  Core i7-7700

Xem nhanh

Dell OptiPlex 5050 SFF  Core i7-7700

16.978.500₫
17.150.000₫
- 1%
PC Dell Vostro 3668 MT, Core i7-7700 GTX 745 4GB

Xem nhanh
- 1%
PC Dell Vostro 3668 MT, Core i7-7700 2G VGA

Xem nhanh

PC Dell Vostro 3668 MT, Core i7-7700 2G VGA

17.473.500₫
17.650.000₫
- 1%
PC DELL INS 3668MT 8G-i5-7400

Xem nhanh

PC DELL INS 3668MT 8G-i5-7400

11.820.600₫
11.940.000₫
- 1%
PC DELL VOSTRO 3268SFF

Xem nhanh

PC DELL VOSTRO 3268SFF

11.870.100₫
11.990.000₫
- 1%
PC Dell Vostro 3668MT i5-7400

Xem nhanh

PC Dell Vostro 3668MT i5-7400

10.672.200₫
10.780.000₫
- 1%
PC Dell Inspiron 3268 SFF Pentium G4560

Xem nhanh

PC Dell Inspiron 3268 SFF Pentium G4560

7.405.200₫
7.480.000₫
- 1%
PC DELL INS3064T 2X0R02

Xem nhanh

PC DELL INS3064T 2X0R02

15.543.000₫
15.700.000₫
- 1%
PC DELL INS3064 2X0R01

Xem nhanh

PC DELL INS3064 2X0R01

14.553.000₫
14.700.000₫
- 1%
PC DELL VOS3668MT PWVK43

Xem nhanh

PC DELL VOS3668MT PWVK43

13.414.500₫
13.550.000₫
- 1%
PC DELL VOS3668MT PWVK42

Xem nhanh

PC DELL VOS3668MT PWVK42

12.424.500₫
12.550.000₫
- 1%
PC DELL VOS3668MT PWVK41

Xem nhanh

PC DELL VOS3668MT PWVK41

11.078.100₫
11.190.000₫
- 1%
PC DELL VOS3268ST 9C32X1

Xem nhanh

PC DELL VOS3268ST 9C32X1

7.489.350₫
7.565.000₫

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Số lượng:

Tổng tiền:

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Phí vận chuyển: Tính khi thanh toán

Tổng tiền thanh toán: